Erdal Tanas Karagöl Avatar
Erdal Tanas Karagöl
  • 37 Yazı
  • 0 Yorum

Son Yazılar

Mesleki eğitim ve istihdam

Dünyada mesleki eğitimin önemi gittikçe artıyor. Üniversite mezunu genç sayılarının her geçen gün arttığı ve bu mezunların işgücü talep eden firmaların ihtiyaçlarını karşılamaması mesleki eğitim alan nitelikli işgücünü günden güne daha değerli kılıyor. İŞGÜCÜ ARZ VE TALEBİNİN ÇAKIŞMAMASI Birçok ülkede...

Devamını Oku

Eğitim, ekonomi ve Şura kararları

Eğitim ve ekonomi arasında çok güçlü bir ilişki var. Her ne kadar eğitimin ekonomi üzerindeki etkisini hemen yani kısa dönemde görmesek de eğitim uzun dönemde ekonomide insan kaynaklarının iyileştirilmesinde, yüksek teknolojik üretimin gerçekleşmesinde, istihdamın artırılmasında ve dolayısıyla üretimin artırılmasında önemli rol...

Devamını Oku
KÖŞE YAZILARI

Yeni enerji ekonomisi

Dünyada kullanılan enerji kaynakları konusunda önemli değişiklikler oluyor. 19. yy kömür yüzyılı, 20.yy petrol olurken ve 21 yy. ise doğal gaz yüzyılı olacağı beklenirken yenilenebilir enerji kaynaklarına da hızlı geçişin yaşandığı bir dönem oldu. Her yüzyılda bir enerji kaynaklarında önemli değişim yaşandığını göz önünde bulundurduğumuzda, içinde...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Dünyada doğal gaz sorunu

Son 20 yılda dünya çapında doğal gaz tüketimi artıyor. Doğal gaz tüketimindeki artışla beraber başlayan arz sorunu ve ortaya çıkan fiyat artışları dünyanın en önemli sorunu olmaya aday. Bir yandan ekonomilerde başlayan toparlanma neticesinde artan talep, diğer yandan yaklaşan kış şartlarının neden...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Ekonomik büyüme beklentileri

Türkiye ekonomisi 2021 yılı 2. Çeyrek ekonomik büyüme rakamları Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak. 2021 yılı 2. Çeyrek dönem ekonomik büyüme rakamları ile ilgili beklentilere bakıldığında öne çıkan önemli hususlar var. Bu çeyrek dönemde öne çıkan hususlar; geçen yıl aynı...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Eğitim önemli

Kovid-19 salgını tüm alanları olduğu gibi eğitimi de önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Tüm dünyada yaşanan kısıtlamalar, okulların ve üniversitelerin kapanmasına dolayısıyla da eğitimde önemli kayıpların yaşanmasına neden oldu. Normalleşmenin yaşandığı bu dönemde, okulların ve üniversitelerin Kovid-19 nedeniyle kapanması sonrasında yaşanılan...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Ülkelerin kredi notu

Ülkelerin kredi notu birçok gösterge tarafından belirlenmektedir. Makroekonomik, sosyal, siyasal ve buna benzer birçok gösterge hem kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlarda hem de piyasada oluşan risk priminin belirlenmesinde etkili oluyorlar. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlarda yalnız makroekonomik, sosyal ve siyasal göstergeler değil açık ve net...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Kovid-19 uluslararası doğrudan yatırımları nasıl etkiledi?

Kovid-19 nedeniyle uluslararası doğrudan yatırımlar, geçen yılda olduğu gibi bu yılda baskı altında olduğu açıktır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan 2021 Dünya Yatırım Raporu’na göre, uluslararası doğrudan yatırımlar, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kısıtlamalar, tedbirler, uluslararası ticarette dramatik...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Kovid 19 öncesi ve sonrası

Kovid-19 salgınıyla beraber eğitimde, ekonomide, ticarette, sağlıkta ve hayatın daha birçok alanında önemli değişiklikler oldu ve olmaya da devam etmekte. Ekonomik, sosyal ve kültürel bu değişimlerin toplumsal alanda da önemli değişimleri beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Tabii ki Kovid-19 ile mücadelenin başarıya...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Ulusal paraların sonu mu?

Dünya ekonomisinde var olan para sistemlerine baktığımızda çok önemli değişimlerin yaşandığını görüyoruz. Kısaca hatırlamak gerekirse; ALTIN STANDARDI DÖNEMİ Bu dönemde, yani 1870-1914 yılları arasında uluslararası para sisteminde sterlin de yer alıyor olsa da ağırlıklı olarak altının kullanıldığını görüyoruz. Yani bahse konu yıllar...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Kripto paralar için riskler

Kripto paralar artan sayıları, piyasa değerleri ve işlem hacimlerine rağmen birçok risk taşımaktadırlar. Son yazılarımda kripto paraların piyasa değerlerini size aktarıyorum. CoinMarketCap verilerine göre bugün dünyada 9.523 kripto para var iken, bu paraların piyasa değeri yaklaşık 2,2 trilyon dolara ulaşmış bulunuyor....

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Türkiye-AB ilişkilerinde Doğu Akdeniz’in önemi

Doğu Akdeniz bölgesindeki hidrokarbon kaynaklarının bölge ülkeleri açısından olduğu kadar AB ülkeleri, ABD ve Rusya için de bir öncellik olduğu artık bilinen bir gerçek. Doğu Akdeniz’de keşfedilecek kaynakların potansiyeli ile ilgili tahminler bölgenin önemini daha da artırmaktadır. Bu potansiyel hidrokarbon...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Yenilenebilir enerji

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerjinin payı gittikçe artmaktadır. Elektrik üretim kaynakları içerisinde de yenilenebilir enerji kaynakları olan hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjilerinin payının arttığını görüyoruz. Özellikle, toplam yenilenebilir enerji içerisinde payı gittikçe artan güneş ve rüzgârın elektrik...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz bölge ülkelerinin dışında AB, ABD, Rusya ve diğer ülkelerin ilgi odağı durumunda. Bu da bu bölgenin yalnızca enerjiden ibaret olmadığının bir göstergesi. 2000’li yılların başında başlayan hidrokarbon aramalarının henüz az olsa da keşiflerle devam ediyor olması tüm dikkatlerin bu...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Dünyada küresel borç sorunu ve yeni hikâye arayışı?

Pandeminin neden olduğu en önemli problemlerden birisi de tüm dünyada ülkelerin artan dış borçları nedeniyle ortaya çıkan dış borç sorunudur. Pandeminin ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlar, 2. Dünya Savaşı’nın yola açtığı sorunlarla karşılaştırılıyor. Bu bağlamda pandemi neticesinde yoksul ülkelerin başı çektiği birçok...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Doğu Akdeniz’in enerji-politiği

Son 20 yıllık süreçte Doğu Akdeniz bölgesinin önemi gittikçe artıyor. Mevcut durumda, Doğu Akdeniz’deki keşfedilmiş rezervler az olsa da potansiyel rezervlerin varlığı hem bölgede yeni bir enerji denkleminin oluşmasına hem de bu denklemde yer alacak bölge aktörlerinin konumlarının değişmesine neden...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Faiz tartışmaları

Türkiye’de faiz oranları sürekli sıcak tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Faiz, özellikle dış finansman ihtiyacının arttığı, kurların yukarı yönlü hareket sergilediği ve kur artışının enflasyon üzerinde artış baskısı oluşturduğu dönemlerde Merkez Bankası tarafından kullanılan en etkin araç oluyor. Hele ki,...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

2021 yılında enerjiden beklentiler nelerdir?

Ekonomik büyüme ve enerji talebi arasındaki güçlü ilişki nedeniyle 2020 yılı, Covid-19’un sebep olduğu daralma ile beraber enerji talebinin de düştüğü bir yıl oldu. Enerji talebinin düşmesi ile oluşan arz fazlası enerji fiyatlarında düşüşe ve ithalatçı bir çok ülke gibi...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

2020 yılında ekonomide neler oldu?

2020 yılı, bir çok alanda olduğu gibi, ekonomide de bir çok önemli gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu. 2020 yılı öyle bir yıl oldu ki, '2020 yılı ne zaman bitecek?' sorusunun sorulmasına neden oldu. COVİD-19 NEDENİYLE EKONOMİLER KAPANDI 2020 yılında, ekonomileri olumsuz...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Enflasyon-kur-faiz sarmalından nasıl kurtulacağız?

Enflasyon-kur-faiz sarmalı, Türkiye ekonomisinde sürekli yaşadığımız ve bir türlü kurtulamadığımız ciddi bir sorun. Son dönemlerde ekonomi enflasyon-kur-faiz sarmalında iken, Merkez Bankası’nın kurlardaki ve enflasyondaki artışı önlemek için faizleri artırarak bu sarmalı kırma çabası, bu defa da yüksek faiz ile karşı karşıya kalmamıza neden...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Ekonomide yeni dönemin şifreleri

Yeni ekonomi yönetiminin değişimi sonrasında yeni haftada ekonomi gündemi oldukça yoğun olacak. Merkez Bankası PPK toplantısından faiz ile ilgili nasıl bir karar çıkacağı, bu kararın piyasalarda nasıl karşılanacağı ve en önemlisi de faiz kararı sonrasında dolarizasyonun devam edip etmeyeceği izlenecek konular arasında...

Haberi Oku