Kovid 19 öncesi ve sonrası

Kovid-19 salgınıyla beraber eğitimde, ekonomide, ticarette, sağlıkta ve hayatın daha birçok alanında önemli değişiklikler oldu ve olmaya da devam etmekte. Ekonomik, sosyal ve kültürel bu değişimlerin toplumsal alanda da önemli değişimleri beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.

Tabii ki Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşmasından ve hayatın eski normale dönmesinden sonra tüm bu değişimlerin bir kısmının da normalleşeceğini bekleyebiliriz.

EKONOMİDE VE TİCARETTEKİ GELİŞMELER

Bilgi ve teknolojideki değişimler ve ilerlemeler neticesinde ortaya çıkan ve yeni ekonomi olarak tanımladığımız kavramla birlikte ekonomide de pek çok değişiklik meydana geliyor. Kovid-19 salgını döneminde insanlar online ticarete yönelmiş ve böylelikle online ticaretin hayatımızdaki yeri derinleşmiştir. Tabii ki Kovid-19 öncesinde de online ticaretin toplam içerisindeki payı giderek artmaktaydı. Ancak salgının bu değişimi hızlandırdığı da bir gerçek.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı birinci çeyrek ekonomik büyüme verilerine göre Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörün bilgi ve iletişim sektörü olması da bunun bir kanıtı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 18,1 arttı.

Teknolojik gelişmeler ve ticaretin biçimsel değişimi, yatırım araçlarında ve finansal yatırımlarda da değişimleri tetikledi. Fiyatlarında çok derin dalgalanmalar yaşanmasına karşın kripto paraların ticareti yatırımcıların, parasal kurumların ve politika yapıcıların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Kısacası, kripto paraların Kovid-19 öncesinde yalnızca bir kısım insanın gündemindeyken artık hemen her kesimin gündemine girmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz.

EĞİTİMDE VE SOSYAL POLİTİKALARDA DEĞİŞİM

Kovid-19’un etkilediği en önemli alanlardan biri de eğitim oldu. Eğitimin tüm kademelerinde online eğitim halen devam ediyor. Hatta Kovid-19 sonrasında normalleşme döneminde dahi gelişmiş online eğitim altyapısıyla özellikle üniversitelerde online eğitim araçlarına sıklıkla başvurulabileceğini söyleyebiliriz.

Kovid-19 sonrası dönemde mevcut online eğitim altyapısının sağladığı avantajlarla pek çok üniversitede pek çok alanda uzaktan eğitim araçlarıyla uzaktan lisans ve lisansüstü eğitimleri verilmeye başlanabilecektir. Bu durumda yeni normalde de uzaktan eğitimin eğitim sisteminin bir parçası olacağını söyleyebiliriz.

Kovid-19 döneminde sosyal politikalar en çok konuştuğumuz alanlardan biri oldu. Kovid-19 sonrasında da toplumun tüm kesimlerinin koruma altına alınması gerekliliği için sosyal politikalarda yeni modellerin konuşulacağı ve tartışılacağı bir döneme gireceğiz.

SAĞLIKTA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

En nihayetinde Kovid-19 bir salgın ve tüm dünyada bir sağlık krizi oluşturdu. Bu dönemde Kovid-19 ile mücadele için pek çok adım atıldı, aşıların geliştirilmesi için yeni yöntem ve teknikler devreye alındı. Bu durum henüz aşısı olmayan pek çok hastalık açısından da bir umut ışığı oldu. Dolayısıyla Kovid-19 sonrasında farklı hastalıkların yeni aşılarının bulunabileceği bir dönemin arifesinde olduğumuzu söylemek yanlış olmaz.

Tabii ki bu aşılar yalnızca bulaşıcı hasatlıklar için değil kanser gibi birçok hastalık için de aşıların bulunabileceğini gündeme getirdi.

KOVİD-19 VE KÜRESEL DEĞİŞİMLER

Tüm bu gelişmeler ülke içinde birçok alanda değişiklikler meydana getirdiği gibi küresel açıdan da birçok değişime neden olacaktır.

Şöyle ki;

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı tekrar açılmaya başlayacaktır. Çünkü, gelişmiş ülkelerin sahip oldukları aşılarla normalleşmesi kolaylaşacak. Bu ülkelerde salgından olumsuz etkilenen kesimlere verilen destekler sayesinde ekonomilerin toparlanması kısa zaman alacaktır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle az gelişmiş ülkelerde salgın döneminde yaşanan kriz ortamı sonrasında toparlanmanın zaman alacağını söylemek gerekir.

Öte yandan gelişmiş ülkelerin milli gelirlerini arttıran Ar-Ge sektörü ve bu alanda önemli düzeydeki harcamaları sayesinde hızlı toparlanma imkanları var. Zaten Kovid-19 için kullandığımız aşıların yine bu ülkeler tarafından geliştirilerek dünyaya pazarlanması, gelişmiş ülkelerin dünya ekonomisindeki paylarını ve etkinliklerini koruyarak devam ettireceklerinin bir göstergesi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir