Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi yazılır?

Yazım kurallarına dikkat eden vatandaşlar 'Regaip nasıl yazılır?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Regaip kelimesinin doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, TDK'ya göre Regaip nasıl yazılır? Regayip mi Regaip Kandili mi? İşte Regaip doğru yazılışı ve anlamı hakkında...

featured

Regaib mi Regaip mi Regayip mi? Doğru yazılışı yıllardır tartışılan bir kelime olan Regaip Kandili’nin nasıl yazıldığı internette araştırılıyor. Regaib mi, Regaip mi, Regayip mi olduğu konusunda birçok soru işareti bulunan bu kelimeyi sizler için inceledik ve haberimize ekledik. İşte TDK’ya göre Regaip Kandili‘nin doğru yazılışı! Ayrıntılar haberimizde…

REGAİB Mİ REGAİP Mİ REGAYİP Mİ? DOĞRU YAZILIŞI NASIL

Arapça “Rеğa-bе” kеlimеsindеn gеlmеktеdir. Kеlimе anlamı olarak onu еldе еtmеk, ona karşı mеylеtmеk, çaba harcamak, arzulamak, bir şеyi istеmеk gibi anlamlara gеlmеktеdir. Rеğabе kеlimеsindеn türеyеn Rеğib kеlimеsi isе; arzulanan, kеndisinе rağbеt еdilеn, talеp еdilеn şеy anlamına gеlir. Rеgaib isе kеlimе anlamı olarak; dеğеrli, kıymеtli, ihsan, nеfis, çokça rağbеt еdilеn” gibi manalara gеlir. Arapça kökеnli olduğu için dе özеlliklе Diyanеt İşlеri Başkanlığı’nın sitеsindе yazılış şеkli olarak ‘Rеgaib Kandili’ tеrcih еdilmiş.

TDK’YA GÖRE REGAİP KANDİLİ

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde yer alan bilgiye göre doğru yazılışı Regaip Kandili şeklindedir.

2023 regaip kandili yazılışı

REGAİP KANDİLİ NEDİR

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Regaip Kandilinin önemi şu şekilde anlatılır, “Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

2023 regaip kandili

REGAİP KANDİLİ

“Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

regaip kandili fazileti

Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Benzer Haberler
uc-aylar-recep
Üç aylar tesbihine nasıl başlanır, hangi dualar okunur? Recep ayının ilk 10 gününde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?
uc-aylar-duasi-arapca
Üç aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir?
uc-aylar
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Regaip Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
üc-aylar-mesajlari-2023
2023 üç aylar başlıyor! En yeni, resimli, dualı ve ayetli 2023 üç aylar mesajları

Peygamberimiz şöyle buyurdular:

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

regaip kandili

REGAİP GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.

Sevgili Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir