Tövbe istiğfar duası nedir, tövbe nasıl edilir? Seyyidül istiğfar duası anlamı ve fazileti nedir?

İstiğfar duası olarak da bilinen tövbe duası Allah'tan işlenen günahlar, zina ve hatalardan dolayı af dilemek için okunur. Tövbe, Tevbe ya da Tevbei İstiğfar duası namazlardan sonra, kandillerde veya dini günlerde okunabilir. Arapça'da tevbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelmektedir. Tövbe duası ile ilgili hadis kaynaklarında tövbe ettikten sonra o günahı bir daha yapılmaması gerektiği yer alır. Tövbe duası nedir? Tövbe nasıl edilir? İstiğfar Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

featured

Regaip Kandili gecesinde çeşitli ibadetleri yerine getirecek olanlar Tövbe istiğfar duası nedir, nasıl tövbe edilir? gibi soruların yanıtları da araştırmaya başladılar. İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek anlamına gelmektedir. Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua ise duların en büyüğü olarak ifade ediliyor. İşte Seyyidü’l İstiğfar Duası Arapça, Türkçe okunuşu ve meali…

SEYYİDÜ’L İSTİĞFAR DUASI NEDİR

Peygamberimiz, her kim bu duayı, sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olacağını, yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse yine cennetlik olacağını ifade buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimizin, (gereğini yerine getirerek) okuyanları cennetle müjdeledikleri seyyidü’l-istiğfar duası şudur:

tövbe istiğfar duası

ARAPÇASI

Okunuşu: ‘Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente’

Anlamı: Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

Seyyidül İstiğfar Duası

NASIL TÖVBE EDİLİR

Sözlükte pişmanlık ve dönmek anlamına gelen tövbe, dinî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Yüce Allah, bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: “Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 3/135)

Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbe, kulluğun Hz. Âdem’le başlayan bir göstergesidir. Günahkâr kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, ‘İşte ben şimdi tövbe ettim’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.” (Nisâ, 4/17-18) Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” (İbn Mâce, Zühd, 30) buyurmuştur.

Seyyidül İstiğfar Duası nedir

İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek, Allah’tan af dilemek gerekir.

Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.

TÖVBE ETMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR

Tövbe etmenin en önemli faziletlerinden bir tanesi affedilmek için dua edilmesidir. Tövbe eden kişi günahlarından dolayı pişmanlık duyduğu için af ve mağfiret edilmeyi istemektedir. Tövbe kişiyi iyi ve güzel ahlaklı olmaya iten bir yoldur.

İnsan ne günah işler ise işlesin imanı olduğu müddetçe son anına kadar tövbe etmesi mümkündür. Allah af eden ve affetmeyi seven bir yaratıcıdır. Annelerin merhametinden daha merhametli bir yaratan olduğu için affetmek hiçbir zaman Allaha zor gelmez inancıyla düşünüp henüz ölüm gelmeden af istemek gerekmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir