Harf İnkılabı ne zaman yapıldı? İşte Harf Devrimi önemi, amacı, tarihi ve sonuçları

Harf İnkılabı Osmanlı alfabesinden Türk alfabesine geçiştir. Bu geçiş Yeni Türk harflerinin kabulü tarihi ile yani 1928 yılında olmuştur. Aynı zamanda Harf Devrimi tarihi içinde aynı yıl verilmektedir. Harf Devrimi amacı siyasi olmakla birlikte birçok alanı da kapsamaktadır. Bu nedenle Harf Devrimi neyi sağlamıştır sorusu bizleri çok yönlü cevaplara yönlendirecektir. Harf Devrimi ne zaman olduğu hakkındaki bilgiler harf inkılabı neden yapıldı sorusuna cevap olacaktır. Çünkü o tarihlerde yaşanan olaylar sonucu köklü değişimlere gidilmiştir.

featured

Harf İnkılabı her şeyin revize edildiği ve yeni kanunların çıkarıldığı bir dönemde olmuştur. Harf Devrimi tarihi 1928 yılında gerçekleşmiştir ve yeni Türk harflerinin kabulü tarihi de aynı yılda olmuştur. Elbette Harf Devrimi ne zaman oluşu hakkında net bir tarih vardır.

Harf devriminin amacı yeni Türk harflerinin yapısıyla alakalıdır. Harf inkılabı neden yapıldı da alfabede köklü değişime gidildi cevabını dönemin siyasi, kültürel ve ekonomi yapısı verecektir. Tüm bu bahsedilenler bizi Harf Devrimi neyi sağlamıştır sorusuna yöneltmektedir.

HARF İNKILABI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Harf inkılabı ya da Harf Devrimi şu an kullanılan Türk alfabesinin içeriğini belirleyen bir alfabedir. Dönemin siyasal, kültürel, ekonomik vb. koşullarına göre Arapça temelli Osmanlı alfabesinden Latince temelli Türk alfabesine geçiş gerçekleşmiştir.

Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir. Resmî Gazetede yayımlandığı net tarih ise 3 Kasım 1928’dir.

HARF DEVRİMİNİN ÖNEMİ

Harf Devrimi dönemin toplum yapısını değiştiren önemli bir etkendir. Harf Devriminden önce okullarda okuma-yazma öğretiminde ve hatta ders içeriklerinde Arapça alfabesi hakimdi.

Siyasi alanda, ekonomik alanda, kültürel alanda vb. yaşamın her alanında Arapça alfabesi ile faaliyetler gerçekleşiyordu. Yani halk Arap kültürü ile yaşamını idame ettiriyordu. Birtakım siyasi değişikliklerin yaşanması beraberinde köklü değişimleri getirmiştir.

Yeni düzende Türk dilinin seslerine uygun olmadığı için Arapça alfabesi kaldırılmıştır. Bu nedenle Osmanlı alfabesinden Türk alfabesine geçilmiştir. Bu devrimin önemi insanlara kolay okuma sağlaması, halk arasında okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve artmasıdır.

Ek olarak Harf Devrimi önemi içine yeni bir kültür oluşumunu ifade eden Türk kültürünün gelişmesi ve öğrenilmesi de dahil edilmektedir.

HARF DEVRİMİ SONUÇLARI

Yaşanan her radikal değişim beraberinde birçok değişiklikleri de getirmektedir. Harf Devrimi sonuçları da bu değişikliklerden biridir. Genel olarak Harf Devriminin sonuçları şöyledir: Latin alfabesinden oluşan yeni Türk alfabesi hazırlanmıştır.

Halkın yeni alfabeyi öğrenebilmesi için Millet Mektepleri açılmıştır. Harf Devrimi sayesinde Türk dilinin gelişmesine imkân sağlanmıştır. Türk alfabesinin Latin alfabelerden oluşması yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmıştır.

Okuma yazma oranı artmıştır. Arapça gibi dillerin etkisi sona ermiştir. Yazılan ve basılan eser sayılarında artış yaşanmıştır.

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir