Resmi Gazete’de yayımlandı! KYK borçları silindi mi?

KYK borç faizleri için resmi adım atıldı. Bir süredir gündemde olan ve hazırlıkları gerçekleştirilen KYK borçları için kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. KYK öğrenim kredisi borçları çerçevesinde almış oldukları kredinin geri ödeme miktarı artan vatandaşlar, bu yasa sayesinde KYK borçları geri ödeme tutarında yeniden hesaplama sürecine girecek. İşte, KYK kredi borçları için Resmi Gazete'de yayımlanan yasanın detayları

featured

Resmi Gazete’de yayımlanan yasaya göre öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak.

Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorunda olacak.

3 DEFA ERTELEME HAKKI OLACAK

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenir.

KREDİ BORÇLARI TERKİN EDİLEBİLECEK

Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede belirtilecek. Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterlidir. Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde kefil istenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları (KYK) terkin edilecek.

KATKI KREDİSİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de yukarıda bahsedilen esaslar geçerli olacak.

Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir