Destan dizisinde görülen çift başlı kurtun anlamı ne? Çift başlı kurt ne demek?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'da Türk kültüründe çok önemli yere sahip olan kurt, çift başlı olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, çift başlı kurt ne demek? Çift başlı kurt destanı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

featured

Kurt, tarih boyunca Türk kültüründe önemli bir yere sahip oldu ve yol gösterici olarak ifade edildi. ATV’nin sevilen dizisi Destan’da da kurt, çift başlı kurt olarak karşımıza çıkıyor. Son bölümde Akkız, Batuga’nın çift başlı kurt olduğunu belirterek önünde göğsüne vurarak diz çöküyor. İşte, çift başlı kurt hakkında…

ÇİFT BAŞLI KURT DESTANI NEDİR?

Destan dizisinde kurt, çift başlı kurt olarak karşımıza çıkıyor. TV’de kurt sembolü, çift başlı kurt olarak anlatılmış. Türk mitolojisinda kurt figürü oldukça yaygındır.

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Boskord ve pusgurt olarak da söylenir. Bozkaskır, çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar börteçine (börteşına, börtöşono) derler. Gökkurt veya “gökbörü / kökbörü” tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır.

Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak sembolüdür. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlardı. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilirdi. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir. Bozkurda “Gök Oğlu” da denir. Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hilal taktiği (veya Turan/Türk taktiği) adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandığı bilinir.

Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt’un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni ise Türklerin bir bozkurdun soyundan geldiklerine inanmaları olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk parası üzerine bozkurt resimleri basılmıştır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir