Çankırı Valiliği’nden “Oğluma Recep Tayyip adını vermiştim pişmanım, değiştiremiyorum” haberleri hakkında açıklama

featured

AK Parti’nin kalesi Çankırı’ya 40 kişilik heyetle gidip rapor hazırlayan CHP, halkın sorunlarını tek tek tespit etti. Heyet, “Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar” diyen bir vatandaşla da sohbet etti.

Şikayetini dile getiren vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum”

“Oğluma ‘Recep Tayyip’ adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz’ diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum.”

Çankırılı vatandaş: “Oğluma Recep Tayyip adını vermiştim pişmanım, değiştiremiyorum”

Çankırı Valiliği’nden açıklama

Çankırı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı Basın Yayın Organlarında verilen ‘Oğluna Recep Tayyip İsmini Verdi Şimdi Değiştiremiyor’ başlıklı haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 39. maddesindeki ‘Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.’ hükmü ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35. Maddesinin birinci fıkrasındaki ‘Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz…’ hükmünde açıkça belirtildiği gibi kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça nüfus kütüklerindeki hiçbir kayıt düzeltilememekte ve kayıtların anlamını veya taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamamaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 11. maddesi uyarınca yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmekte, nüfus personelinin re’sen kişinin nüfus kayıtlarında yer alan ismini değiştirme veya düzeltme yetkisi de bulunmamaktadır.” ifadesi kullandı.

“Resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu itibarla, basın haberinde bahsi geçen ismin 5490 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve il/ilçe kurulu kararıyla düzeltilmesi mümkün olmadığından, mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi olanaksızdır. Öte yandan nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir