• Yazı Sayısı 25
  • Yorum Sayısı 0

Müjdat Öztürk Yazıları

KÖŞE YAZILARI

Salgın kısıtlamalarından denetim iktidarına

Bir yılı geride bırakan salgın boyunca toplum üzerinde uygulanan kısıtlamalar, denetlemeler ve yasaklar “”iktidarın yeni bir forma” evirildiğini gösteriyor. Temel hak ve hürriyetlere müdahale anlamı da taşıyan bazı kısıtlama ve yasakların kanuni temeli olmaması Türkiye’nin bir denetim ve gözetim toplumu olması yolundaki endişeleri arttırıyor. ** İnsanlık salgın gibi kitlesel ölüm...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Toplumsal Çatışma – Sosyal Ağlarda Cinselleştirilmiş Şiddet

Sosyal ağların yaygınlaşması siyasal-toplumsal çatışmaları bu alana taşımıştır. Siyasetin kutuplaştırdığı atmosferde gruplar, toplumsal fay hatları üzerinde gezinirken birbirlerine karşı şiddet dili kullanıyor, Öteki saydıkları grupların kadın üyelerine karşı “cinselleştirilmiş şiddet” içeren paylaşımlar yapıyor. Cinsel organlar ötekine karşı silah olarak kullanılırken, cinsiyetler üzerinden taraflar küçük düşürülmek isteniyor. Siyasal kutuplaşmanın bütün taraflarında...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Yeni Anayasa İçin Ruh Çağırma Seansları

Çok uzun yıllardır Türkiye’de gündemi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan belirliyor. Bunu sağlayan sadece sahip olduğu medya gücü değil elbet. Gündemi belirleme gücü yadsınamaz. Sayın Erdoğan “Yeni Anayasayı tartışma vakti geldi” dedi ve bütün Türkiye yeni anayasanın ruhunu aramaya, ruh çağırma seanslarına başladı. Sayın Erdoğan yeni anayasa dediğinde nasıl bir anayasa istediğine...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Töre ve Kut ışığında devletin kutsallığı

Köklü bir tarihe ve kültürel birikime sahip Türkler için devlet çok özel bir kurumdur. Orhun Abidelerinde devlet manasında kullanılan İl kelimesini Kaşgarlı Mahmut sulh ve barış olarak açıklamaktadır. Türk devlet geleneğinde “devlet” hizmet devleti olarak karşılık bulur ve milletin ayrılmaz bir parçasıdır. Türk devletlerinde hâkimiyet kut aldığına inanılan Kağanlardadır. Fakat...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Parti içi demokrasi ve tek adaylı AK Parti kongreleri

Siyasi partiler demokrasinin birer kurumları. Demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmezleri. Ama kendileri demokratik değil. Kendi içlerinde demokratik bir işleyişe, güçlü demokratik yapılara sahip değil. Her parti, karşıtına karşı demokrasiyi savunuyor gözükse de hiç biri kendi içyapılarında demokratik kültürü içselleştirebilmiş gözükmüyorlar. Hiçbir siyasi parti lideri parti içi demokrasi lafından hoşlanmıyor. Partileri kendi...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Siyasette tutarsızlığın tutarlılığı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arasında hangisi daha iyi tartışmaları siyasete yön veriyor. Oysa sistem tartışmalarının panzehiri sisteme güvendir. Sisteme güven, bireyin siyasal sisteme ve bu sistemin işleyişini üstlenen araçlara karşı tutumunu ifade eder. Siyasal güven, toplumun kurumlara, siyasete, sisteme güvenini referans alır. Yeterince tartışılmadan, alt yapısı oluşturulmadan ...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Kadına Seçilme Hakkı- Post Truth Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde yaptığı konuşmada kadınların seçme ve seçilme hakkına AK Parti ile kavuştuğunu söylemiş. Bu hanımefendi daha önce de AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu görüşünü savunmuş ve eleştiriler almıştı. Bir başka AK Partili kadın vekil Nilgün Ok’da...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Tüketim Toplumu Bayramı: Black Friday

Modern zamanların en büyük eylemi; tüketmek. Üretim toplumlarının yerini tüketim toplumları alıyor. Özel günler üzerinden tetiklenen tüketim için oluşturulan sahte ihtiyaçlarla toplum tüketime yönlendiriliyor, özendiriliyor. Tüketmek için sürekli ve kesintisiz bir istek uyandırılıyor ve bu istek sürekli canlı tutuluyor. Toplumlar ihtiyaç duymadığı ürünleri tüketerek bir tüketim toplumuna dönüşüyor. Kitlelere yaşamını...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Cadılar Bayramı Rezilliği-Kültürel Yabancılaşma

Türkiye, İzmir’den gelen acı haberlerle gözyaşı dökerken içinde Şeyma Subaşı ve Can Yaman gibi popüler kültür nesnelerinin de olduğu bir grup mutlu azınlık Türkçeye de yanlış biçimde Cadılar Bayramı olarak çevrilen Hallowen Gününü kutlamış. Bir başka seçkin azınlık da yalıda bayramlaşırken güvenlik güçlerine yakalanmış. ** Kültür endüstrisinin sinema, edebiyat, müzik,...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Eko Milliyetçilik: Türk Milliyetçiliğinde Yeni Aşama

Bilim adamları Türkiye’nin artık dört mevsimi yaşayan bir ülke olmadığını belirterek yarı kurak bir iklime geçtiği uyarısında bulunuyor. Bu iklim değişikliğinin bize karşı karşıya bırakacağı tehditler; başta kuraklık olmak üzere su kaynaklarının azalması, sel tehlikesi, tarımda verimliliğin düşmesidir. Nüfus artışı dikkate alındığında 2050 yılında Türkiye’yi susuzluk tehlikesi beklemektedir. Dolayısıyla önümüzdeki...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Kültürel İktidarın Tesisi-Güzideler Teorisi

Bir üniversite açılışında konuşan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu iyi biliyoruz. Tek tek bireylerden başlayarak, toplumun tamamına uzanan fikri iktidar yolu zor ve zahmetli bir süreçtir. Kendimi bu konuda mahzun hissediyorum. Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz. Medyamız en modern alt yapıya sahip...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Yuva Asalağı Guguk Kuşları

Türk siyasetine sirayet eden melezleşme bir yandan siyasi yapıları özlerinden uzaklaştırarak bulanıklaştırıp, buharlaştırırken diğer yandan siyasetin guguk kuşları da guguk kuşu hilesi ile yuvaları işgal planını hayata geçiriyor. Yuva işgali kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakarak zahmete girmeden yavruları başkalarına büyüten hayvanlar için kullanılan bir ifade. Doğada bazı canlı türleri yavrularını...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Türklüğün yeni düşmanı: Cihatçı Selefilik

Selefi gruplar silahlanıyor diyerek dikkatlerimizi yeniden selefi grupların üzerine çeken Cübbelinin açıklamalarından sonra basına konuşan Selefilerin açıklamaları Selefilik meselesinin sadece inanç açısından değil milli güvenliğimiz açısından da ne kadar tehdit edici bir boyuta geldiğini gösterdi. “Türkler IŞİD için müslümandır ama bizim için değildir, askere gitmek küfürdür, Türkler hiç Müslüman olmamıştır…”...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Siyasette melezleşme-Hibrit siyaset

Son dönemde fikir işçiliği isteyen yazılarıyla Türk Milliyetçilerini tefekküre zorlayan yazılar kaleme alana Sinan Baykent Independent’de “Fikirsiz Muhalefet” başlıklı yazısında fikirsiz muhalefet olur mu diye sormuş ve çok önemli bir soruna (muhalefetin amorflaşmasına-şekilsizleşmesine) vurgu yapmış. https://www.indyturk.com/node/248506/t%C3%BCrkiyeden-sesler/fikirsiz-muhalefet-olur-mu#.X2xTL9wV8u0.twitter Yeni sistemin bir gereği olarak takdim edilen ittifakları ortaklaşma diye tanımlayan Sinan Baykent bu...

Haberi Oku
GÜNDEM

Düzen-Düzene Uymak-Düzeni Meşrulaştırmak

Şiddeti meşrulaştırıyoruz Hukuksuzluğu, adaletsizliği meşrulaştırıyoruz. Yolsuzluğu, kayırmacılığı meşrulaştırıyoruz. Eşitsizliği meşrulaştırıyoruz. Çelişkileri meşrulaştırıyoruz. Din istismarını meşrulaştırıyoruz. Niçin? ** İnsan üstesinden gelemediği sorunları içselleştirme eğiliminde bir varlık. Araştırmalar sırasında en çarpıcı sonuç sistemden beslenen, Sistemden en çok faydalananların dışında Sistemin dışında kalanlarda sistemi korumaya ve meşrulaştırmaya çalışıyor. Burası anlaşılmaz. Niçin? ** Bu...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Türk İsim Koyma Kültürü – Büyük Kopuş

Son yıllarda çocuklarımıza en çok verilen isimlere bakıldığında Türkiye ciddi bir değişim yaşıyor. İsim koyma basit bir davranış değil. Bir kültürün parçası olduğu gibi aynı zamanda o kültürün özelliklerini ve gelişimini de yansıtıyor. Türk toplumu çocuklarına isim verme bahsinde kültürel kopuş yaşıyor. Bir anlamda kültürel yabancılaşma yaşıyor. ** Her toplumda...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Kurgulanmış Gerçekler-Kesin İnançlılar

Sosyal bilimlerde gerçeklerin yansıtılması iki biçimde ele alınır. Gerçekçi ve kurmacı… Gerçeklerin topluma olduğu gibi aktarılması “gerçekçi yaklaşım” olarak tanımlanırken “Gerçekliğin iktidarı elinde tutanların yararına olacak biçimde inşa edilmesine ve kurgulanmasına” ise “kurgucu yaklaşım” diyoruz. Kurgucu yaklaşımda gerçeklik iktidar sahipleri lehine inşa edilir ve topluma sunulur. Bu anlamda her iktidar...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyete Bir Bakış

Toplumsal cinsiyet son yüzyılda feminist akımın üzerinde durduğu en önemli kavramdır. Bu kavramı ilk kullanan Amerikalı psikiyatrist Robert Stoller’dir. 1968’de yazdığı Sex and Gender –(Cinsiyet ve Toplum) isimli kitabında kadınlık ve erkeklik durumlarını birbirinden ayırmak için bu kavramı kullanan Stollertoplumsal cinsiyet rollerinin öğrenildiğinden bahseder. Yani toplumsal cinsiyet kadına ya da erkeğe...

Haberi Oku
KÖŞE YAZILARI

Siyasi partilerde parti içi demokrasi mümkün mü?

Siyasi partilerimiz kongrelerini yapıyor. Salgın gerekçe gösterilerek büyük oranda tek adaylı kongrelerle bu süreç götürülüyor. Bu kongrelerin ortaya koyduğu gerçek şu ki siyasal kültürümüz parti içi demokrasi konusunda çok yetersiz. Tek Adam rejimi iddiasını ile iktidarı eleştirenler bile kendi partilerinde eleştirdikleri Tek Adam düzenini kurmuş. Demokrasiden dem vuranlar kendi partilerinde...

Haberi Oku
GÜNDEM

Vatan kahramanı Enver Paşa

Tarihi okumakta yetersiz milletleri büyük sıkıntıların beklediği söylenir. Kendi tarihini yabancıların yazdıklarından öğrenen Türk Milleti de bu kapsamdadır. Geçen yüzyılın başlarında yaşadığımız tarihi çöküntüyü doğru analiz edemeyen Türk Milleti Bu yüzyılın başlarında da benzer bir çöküntü ile karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı gibi bir Cihan Devletinin nasıl yıkıldığını tarafsız incelemek yerine...

Haberi Oku
GÜNDEM

Tükenişin Habercisi: Örgütsel Sinizm

Yıpranan, enerjisini kaybeden, güçsüzleşen insanın Kendi güç kaynaklarını kaybetmesi gibi örgüt-teşkilatlarda tükenir. Bir örgütün-teşkilatın ruhu o örgüt-teşkilatın mensuplarıdır ve mensuplarda tükenmişlik duygusu hâkim olmaya başladığında örgüt-teşkilat içinde tükeniş başlamış demektir. ** Belli amaçlar doğrultusunda bir araya gelen insanlardan oluşan örgüt-teşkilatları güçlü kılan o insanların örgüte-teşkilata duyduğu güven ve gösterdikleri bağlılıktır....

Haberi Oku