Trabzonspor’un 9 puanı silinecek mi? ‘Antalyaspor hükmen galip’ iddiası…

Trabzonspor, 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tüm Türkiye’de bordo-mavili taraftarlar sabahlara kadar şampiyonluğu kutladı. Ancak Antalyaspor ile Trabzon’da oynanan bir maçta, hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. 2-2 devam eden maçın son dakikalarına doğru hakemin düdük çaldığını zanneden taraftarlar, sahaya akın etti. Sahaya giren taraftarlar; Antalyaspor’dan Floranus ve Boffin'i darp etti. Olayın ardından hakem yeniden oyunu başlatırken, sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bir kullanıcı, maçta yaşanan bu olay nedeniyle Antalyaspor’un 3-0 hükmen galip sayılarak, Trabzonspor’un 9 puanının silinmesi gerektiğini ifade etti…

featured

Tüm Türkiye, dün akşam oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını yakından takip etti. Bordo-mavililer, Antalyaspor’la kendi evinde 2-2 berabere kalarak, 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

MAÇ DAHA BİTMEDEN TARAFTARLAR SAHAYA AKIN ETTİ

Son anlarına kadar heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Yüzlerce bordo-mavili taraftarlar, hakemin bitiş düdüğünü çaldığını zannederek, sahaya akın etti, şampiyonluk kutlamalarına erken başladı.

Birkaç dakikalık aranın ardından yapılan anonslarla taraftarlar yerlerine geri döndü. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, şampiyonluk sevinciyle sahaya giren Trabzonspor taraftarının futbolcular Sherel Floranus ve Ruud Boffin’i darp ettiğini açıkladı.

TRABZONSPOR’UN 9 PUANI SİLİNECEK Mİ?

Sosyal medyada bir kullanıcı, olaylar nedeniyle Trabzonspor’un hükmen mağlup sayılarak, 9 puanının da silinmesi gerektiğini iddia etti.

PEKİ KURALLAR NE DİYOR?

İşte ilgili madde ve hükümleri…

(1) Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen veya TFF’nin yetki alanına giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.
(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:
(a) Kulüpler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,
(b) Müsabaka görevlileri,
(c) Amatör ve profesyonel futbolcular,
(ç) Teknik adamlar,
(d) Müsabaka organizatörleri ve futbol menajerleri,
(e) Taraftarlar,
(f) Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,
(g) Futbolda görevli diğer kişiler.

II. GENEL HÜKÜMLER – DİSİPLİN CEZALARI – DİSİPLİN İHLALLERİ

A. GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4 – TEMEL İLKELER

(1) Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve TFF kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz. (4) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

MADDE 5 – MANEVİ UNSUR

Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, esas olarak kasten veya taksirle gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.

MADDE 6 – SORUMLULUK

(1) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.
(3) Kulüpler, futbolcularının, görevlilerinin, başkanlarının, onursal başkanlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur.

MADDE 7 – FAİLİN BELİRLENEMEMESİ

Disiplin ihlallerinin faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin cezası faillerin mensubu olduğu kulübe verilir.

MADDE 8 – TEŞEBBÜS

Teşebbüse ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar indirebilir.

MADDE 9 – İŞTİRAK

(1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan, azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.
(2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.
(3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.

MADDE 10 – İÇTİMA

(1) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.
(2) Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

MADDE 11 – TEKERRÜR

(1) Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı olmak üzere, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile ilgili sezon içerisinde aynı ihlali tekrar etmesi halinde, ihlale ilişkin madde uyarınca tayin edilecek ceza:

– 2. ihlalde yarısına kadar, –
3. ihlalde bir katına kadar, –
4 ve daha fazla tekrar halinde iki katına kadar

arttırılabilir. Cezanın yarısının buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde, ceza bir üst sayıya tamamlanır.

(2) İhtar ve kınama cezaları ile ikiye kadar (iki dahil) müsabakadan men cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı tekerrüre esas olmaz.

MADDE 12 – HAKSIZ TAHRİK

(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.
(2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

MADDE 13 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

(1) Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

MADDE 14 – SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI

(1) Soruşturma zamanaşımı, tamamlanmış ihlallerde ihlalin gerçekleştirildiği, teşebbüs halinde kalan ihlallerde son hareketin yapıldığı, zincirleme ihlallerde ise son ihlalin gerçekleştirildiği günden itibaren işler.
(2) Disiplin soruşturması, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında sahada veya sahayı çevreleyen alanda gerçekleştirilen ihlallerde 1 yıllık, diğer ihlallerde ise 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Doping ihlallerinde soruşturma zamanaşımı, Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerine tabidir.
(3) Müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi değildir.

MADDE 15 – CEZA ZAMANAŞIMI

(1) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde infaz edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.
(2) İnfazın herhangi bir nedenle durması halinde ceza zamanaşımı işlemez. Durma sebebi ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden itibaren işlemeye devam eder.

MADDE 16 – ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

(1) Soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturma zamanaşımını; ceza kararının infazına dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.
(2) Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar.
(3) Zamanaşımı kendiliğinden dikkate alınır.

B. DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 17 – İHTAR İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.

MADDE 18 – KINAMA

Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

MADDE 19 – PARA CEZASI

(1) Kişi veya kulüplerin, profesyonel futbol, bölgesel amatör lig ve gelişim ligleri müsabakaları ile sınırlı olmak kaydıyla, belirli bir meblağı TFF’ye ödemeye mahkûm edilmesidir.
(2) Kulüpler, futbolcularına, yöneticilerine ya da görevlilerine uygulanan para cezasından müteselsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

MADDE 20 – ÖDÜLLERİN İADESİ

Kulüp veya kişilerin kazandıkları menfaatleri özellikle para veya manevi değeri olan varlıkları (kupa, madalya vs.) iade etmeleridir.

MADDE 21 – İHRAÇ

Bir kulübün hali hazırdaki veya gelecekteki bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.

MADDE 22 – MÜSABAKADAN MEN

Futbolcunun veya diğer gerçek kişilerin resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.

MADDE 23 – SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI

Bir kişinin soyunma odası koridorlarına, soyunma odasına, yedek kulübesine ve saha içine girmesinin yasaklanmasıdır.

MADDE 24 – STADYUMA GİRİŞ YASAĞI

Stadyuma giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında hiçbir stadyuma ve bağlı bölümlerine giremezler.

MADDE 25 – HAK MAHRUMİYETİ

(1) Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

6 (2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

MADDE 26 – LİSANSIN ASKIYA ALINMASI

Bir kişinin, futbolla ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.

MADDE 27 – LİSANSIN İPTALİ

Bir kişinin futbolla ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.

MADDE 28 – TRANSFER YASAĞI

Bir kulübün belirli bir transfer dönemi içerisinde futbolcu transfer etmesine izin verilmemesidir.

MADDE 29 – SAHA KAPATMA

Kulübün resmi müsabakasını mutat sahasından başka bir sahada oynamaya mahkum edilmesidir.

MADDE 30 – MÜSABAKAYA GİRİŞİN ENGELLENMESİ

Belirli bir blok veya bloklardaki seyircilerin müsabakaya girişinin engellenmesidir. Müsabakaya girişin engellenmesi cezasının uygulanmasında, her stadyumun fiziki yapısı doğrultusunda merkezi bilet satış sisteminde birbirinden ayrıştırılmış bloklar esas alınacaktır.

MADDE 31 – SEYİRCİSİZ OYNAMA

Kulübün aksi belirtilmediği sürece resmi müsabaka veya müsabakalarını ev sahibi olarak oynadığı mutat sahasında seyircisiz oynamaya mahkum edilmesidir.

MADDE 32 – HÜKMEN MAĞLUBİYET

(1) Bir takımın müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır.

(2) Hükmen galip sayılan takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.

MADDE 33 – PUAN İNDİRME

Kulübün mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının bir kısmının indirilmesidir.

MADDE 34 – BİR ALT LİGE DÜŞÜRME

Kulübün bir alt lige düşürülmesidir.

7 MADDE 35 – İKAME ve İLAVE CEZALAR

(1) Disiplin ihlalinin özelliklerine göre, öngörülen cezaya ilaveten ödüllerin iadesi veya para cezası verilebilir.

(2) AFDK ve İl Disiplin Kurulları, gelişim ligleri ve bölgesel amatör lig müsabakaları hariç olmak üzere para cezası yerine somut olayın şartlarını ve hakkaniyeti dikkate alarak başka bir ceza ikame etmekle yükümlüdür. Amatör müsabakalarda sahanın fiziki şartları göz önünde bulundurularak soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı yerine hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

(3) Bu talimatta kulüpler ve yöneticileri için öngörülen para cezaları Bölgesel Amatör Lig kulüpleri ve yöneticileri hakkında da uygulanır. Bu halde Bölgesel Amatör Lig’de uygulanacak para cezaları 1.000.- TL’den az 6.000.- TL’den çok olamaz. Gelişim Liglerinde uygulanacak para cezaları Gelişim Ligleri Statüsünde yer alır.

(4) Bu talimatta yer alan sportmenliğe aykırı hareket, kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme, ayrımcılık, bilinçli kart görme, şiddetli hareket, saldırı ve kavga ihlalleri nedeniyle, ilgili maddelerde belirtilen cezalara ek olarak, futbolculara ve lig statülerinde belirtilen sahaya girebilecek kişilere, Süper Lig için 13.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 6.500.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 3.000.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 1.500.-TL’den 7.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir