Regaip Kandili anlam ve önemi nedir? Regaip Kandili’nde ne olmuştu?

Regaip Kandili anlam ve önemi, 26 Ocak gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaib Kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek. Regaip Kandili gecesi, dualarla, zikirlerle ve kutsal kabul edilen ibadetle geçirilecek. İşte, Regaip Kandili Gecesi önemi ve anlamı....

featured

Regaip Kandili anlamı ve önemi merak ediliyor. Regaip Kandili, İslam alemi açısından önemli kabul edilen günler arasında yer alıyor. Birlik ve beraberliğin arttığı günlerden olan kandiller zincirinin ilk halkası, recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili’dir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Peki, Regaip Kandili nedir, ne demek? İşte Regaip Kandili anlamı ve önemi

REGAİP KANDİLİ NEDİR

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

regaip kandili

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan “re-ğa-be” kökünden gelmektedir. “re-ğabe”, kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, ” reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir.

regaip kandili nedir

REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur’an’da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Benzer Haberler
regaip-kandili
2023 Regaip Kandili resimli, dualı mesajları ve sözleri
2023-regaip-kandili-mesajlari
Regaip Kandili’nde yapılacak en faziletli ibadetler! Regaip Kandili zikir ve duaları
2023-regaip-kandili-resimli-mesaj
2023 Regaip Kandili mesajları! Kurumsal, resmi Regaip Kandili kutlama mesajları…
regaip-kandili
Regaip Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

regaip kandili fazileti

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR

Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah’ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir.

regaip kandilinde ne olmuştur

 

REGAİP KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, “Ṣavm”, 55; İbn Mâce, “Ṣıyam”, 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir