İşte kıyamet günü yaşanacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı'na en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Kıyamet'in ne zaman kopacağı oldu.

featured

Diyanet İşleri Başkanlığı’na en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Kıyamet’in ne zaman kopacağı oldu. Peki kıyamet ne zaman kopacak, kıyamet kopmadan önce ve sonra neler yaşanacak. İşte Diyanet’in verdiği kıyamet günü ile ilgili o cevap.

Sözlükte “dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah huzurunda saygıyla duracakları gün” anlamlarına gelen kıyamet, dini kavram olarak Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların ölmeleri ve bu dünya hayatının sona ermesidir.

Yine Kur’an’da kıyametin kesin olduğu ve yakın bulunduğu (İsra, 17/51) şiddet ve dehşeti hakkında bilgi verilmektedir.

Ay’ın ve Güneş’in bir araya toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildirilmekte…

Kıyametin büyük bir sarsıntıyla peş peşe iki kez geleceği…

Emzikli kadınların bile çocuklarını atacağı…

Göğün yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı…

İnsanın anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kaçacağı…

Dağların renkli pamuklara döneceği, herkesin yaptığının karşılığını -zerre kadar bile olsa- göreceği anlatılmaktadır

Kıyamet İsrafil adındaki meleğin sura üfürmesiyle başlayacaktır.

Buna nefha-i ula denir. Bunun olabilmesi için yeryüzünde hiçbir iyi insanın kalmaması gerekir.

Bu hususta bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet ancak kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacaktır.” (Müslim, Fiten, 131)

İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Buna da ikinci nefha denilmektedir.

Kıyametin ne zaman kopacağı bilinmemekle birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), onun meydana gelme zamanına işaret eden bazı önemli olay ve belirtiler hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Bu işaretler büyük ve küçük olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir.

Kıyametin küçük alametleri olarak, din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi

Fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddi refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması

Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür.

Büyük alametler ise şu hadiste bildirilmiştir: “On alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz.

Deccal’ın çıkışı

Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi

Ye’cuc ve Me’cucun çıkışı

Dabbetü’l Arz’ın çıkışı

Güneşin batıdan doğması

Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında meydana gelmek üzere yerin batışı

Duman ve insanları mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru.”

Bu hadiste geçen alametlerin bir kısmı aynı zamanda Kur’an’da da muhtelif ayetlerde yer almaktadır.

Kıyamet günü ayrıca kabirlerin içindekiler kendilerini dışarı atacak.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir