İşçiler vergi kesintisi olmayan asgari ücret istiyor

featured

Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına bugüne kadar tek başına katılan Türk-İş, bu yıl ilk defa Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarını da yanına alarak pazarlık görüşmeleri öncesi güç birliği yaptı. 3 büyük işçi konfederasyonu yaptıkları ortak toplantı sonucunda asgari ücret tespit komisyonundan beklentilerini açıkladı.

İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret talep eden işçi temsilcileri, pandemi gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, asgari ücretten vergi alınmaması, kısa çalışma ödeneği ve nakit desteğinin de asgari ücret düzeyinde belirlenmesini istediler. İşçiler, işverene verilen istihdam teşviklerinin işçilere de uygulanması talebinde bulundu .

Yasa gereği asgari ücret tespit komisyonuna tek işçi temsilcisi olarak katılacak olan Türk-İş yönetimi, toplantı öncesinde DİSK ve Hak-İş’le kritik bir toplantı yapıp işçinin taleplerini ortak platformda belirledi. Türk-İş, bu ayın sonuna doğru netleşecek olan asgari ücret görüşmelerinde 3 konfederasyonun belirlediği ilkeler doğrultusunda pazarlık sürecini yürütecek.

GEÇİM ÜCRETİ İSTİYORUZ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ortak imzasıyla alınan kararları açıklayan 3 işçi konfederasyonu, pandemi sürecinin başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdığını belirtti. Çalışanların milli gelirden aldığı payın düştüğüne işaret eden işçi temsilcileri, yeni asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir ‘geçim ücreti’ olarak tespit edilmesini istediklerini söylediler.

Belirlenecek asgari ücretin asgari ücretlilerin yanı sıra işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği alan hak sahiplerini de doğrudan etkilediğine işaret eden 3 konfederasyon lideri, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir” uyarısını da yaptılar.

Bu arada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. Toplantıların ikincisi 15 Aralık’ta, üçüncüsü 22 Aralık’ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET VERGİSİZ OLSUN

3 işçi konfederasyonunun ortak talepleri şöyle:

■ Ücret belirlenirken salgın koşullarının yarattığı gelir kaybı dikkate alınmalıdır. 

■ Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.

■ Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. 

■ Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken dikkate almalıdır.

■ İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin bir benzeri işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

■ Pandemi koşullarında işsizlik sigortasından işçilere yapılan kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği ve işsizlik sigortası ödemelerinin alt sınırı asgari ücret olmalıdır.

■ Sosyal devlet ilkesi gereği aile yardımı, çalışmayan eş için de uygulamaya konulmalı, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için asgari ücret teşviki uygulanmalıdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir