Hasta ve yaşlı tutuklulara tahliye yolu

Hükümlüler, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle tahliye edilebilecek. Hükümlü talep etmese bile işlem başsavcılıkça başlatılabilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla başsavcılıklara "Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler" başlıklı genelge gönderildi.

featured

Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrasına göre “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğu hatırlatılan genelgede, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adli Tıp Kurumu’na, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirme görevi verildiğine işaret edildi.

Genelgede, hükümlülerin bizzat veya kanuni temsilcileriyle bakanlığa veya doğrudan cumhuriyet başsavcılığına talepleri üzerine ya da başsavcılıkça resen başlatılan cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine ilişkin evrakın bakanlıkça Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz sunulabilmesi amacıyla, 1 Ocak 2006 tarihli genelgenin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

SAĞLIK KURULU RAPORU ŞART

Buna göre, hükümlü, durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilecek.

Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, daha önce verilen tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan bilimsel ve teknik görüş istenilecek.

Hükümlü, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmeyecek.

TUTUKLU HAKKINDA KARARI MAHKEME VERECEK

Genelgeye göre, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine başlanamayacağından, bu şekildeki talep, tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek gereği mahallinde takdir edilecek.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir