Arefe günü banyo edilir mi? Arafe günü gusül abdesti almak sünnet mi?

Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan bayramı arefe gününe kavuştuk. Müslüman âlemi arasında yıllardır devam eden arefe gününde banyo yapma ritüeli ile ilgili birçok iddia paylaşılmaktadır. Arefe günü gusül abdesti almanın sünnet olup olmadığı da bu iddiaların ardından ortaya çıkmıştır.

featured

Bayrama temiz girmek için arafe günü banyo yapılır. Arefe günü gusül abdesti almak sünnet değildir. Ancak arefe günü yapılacak bazı ibadetler bulunmaktadır.

AREFE GÜNÜ GUSÜL ABDESTİ ALMAK SÜNNET Mİ?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; tesbih namazı ve şükür namazı, duha namazı (kuşluk namazı) kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Arefe günü banyo yapmak bir sünnet değildir.

Bayrama olan saygı ve sevgi sebebiyle pek çok kişi vücut temizliğini Arefe gününe bırakır. İhlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.” Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: ikindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz klimalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak klimalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz klimalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

100’ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüv en ehad.

La ilahe illallahü vandehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.

Allahümme sallı ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel k ıyameh.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmecial fi kalbi nûran ve fi basari nûran ve fi sem’i nûran ve ‘an yemini nûran ve ‘an yesâri nûran ve fevki nûran ve tahti nûran ve emâmi nûran ve halfi nûran vec’al Ii nûran.

Ve fi rivâyetin: Asabi ve lahmi ve demi ve şairi ve beşeri kâne yekûlü fi du’âihi

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir