Afganistan’a asker gönderilmesine izin veren tezkerenin uzatılması için TBMM’ye başvuru yapıldı

featured

Afganistan’a asker gönderilmesinin süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis’e geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Meclis’e sunulan tezkerede, “Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tespit olunacak şekilde, TSK unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlarla yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlar imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için TBMM’nin 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı kararı ile verilen ve son olarak 25 Aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı kararı ile uzatılan iznin süresinin 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılması” denildi.

Tezkerede; Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye’nin, Afganistan’ın milli birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman desteklediği vurgulandı. Ayrıca, Afgan halkının terörden uzak olarak barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini Afganistan’da yürütmekte olan ülkemiz, hâlihazırda 25 Aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı uyarınca söz konusu misyona katkıda bulunmaktadır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir