21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

featured
service

Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik, semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir.

Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır.

Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir.

Alzheimer Hastalığı Kimlerde ve Ne Sıklıkta Görülür?

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

•Zihinsel bozukluklar

•Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.

•Öğrenme güçlüğü

•Konuşma bozukluğu

•Yolunu kaybetme

•Kişileri tanıyamama

•Karar verme güçlüğü

•Davranışsal bozukluklar

•Huzursuzluk

•İlgisizlik

•Saldırganlık

•Uyku bozukluğu

•Amaçsız dolaşma

•Hayaller görme

•Depresyon

Alzheimer Hastalığı Nasıl Seyreder?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: Başlangıç evresi Orta evre ve İleri evre

Başlangıç evresi

•İsimleri, tarihleri unutma
•Yolunu şaşırma
•Kelimeleri bulamama
•İşine, çevresine ilgisizlik
•Hastalığını kabul etmeme

Orta evre

•Belirgin unutkanlık
•Kişileri tanıyamama
•Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı
•Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre

•Aile üyelerini tanıyamama
•Yemek yemede, yürümede güçlük
•İdrarının, dışkısını tutamama
•Ciddi davranış bozuklukları

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir